Mengimpor / Mengekspor Survei Anda

MENGEKSPOR SURVEI ANDA

Terkadang anda diperlukan untuk mengekspor Survei anda untuk dapat dikirimkan kepada pengguna Examinare atau penerjemah yang lain. Ini merupakan langkah untuk melakukannya:

1. Pergi ke "Survei" dan klik "Edit" pada Survei yang akan anda ekspor.

2. Klik pada "Unduh" dan simpan file kedalam penyimpanan lokas pada komputer anda.

MENGIMPOR SURVEI ANDA

Terkadang anda diperlukan untuk mengimpor suatu terjemahan dari Survei atau mengimpor sebuah Survei yang telah dibuat oleh pengguna Examinare lainnya.

1. Pergi ke "Survei" dan klik "Impor"

2. Unggah file anda.

3. Periksa Survei anda dan jika diperlukan lakukan pembenaran akhir.